iGRO GİZLİLİK POLİTİKASI

Individual Growth Response Optimization (iGRO); büyüme hormonu ile tedavi edilen çocuklarda büyüme sonuçlarını öngörmek amacıyla endokrin klinikleri (tek uygulayıcılar, ortaklıklar, anonim organları veya diğer uygulama türleri olabilir) (Klinikler) ve bunların yetkili personeli (Son Kullanıcılar) tarafından kullanılmak üzere Pfizer Inc. tarafından kendi adına geliştirilen web tabanlı bir araçtır.

AB ve İsviçre gizlilik yasaları uyarınca, iGRO'ya sunulmuş ve kullanılmakta olan tüm hasta verileri ve tüm Son Kullanıcı verileri konusunda her Klinik veri denetleyicisi olacaktır. Pfizer PFE İlaçları A.Ş (‘Pfizer’), Son Kullanıcı verileri bakımından ortak bir veri denetleyicisi olacaktır. Ancak Pfizer hiç bir şart altında hasta verilerine ulaşamaz.

Pfizer Inc. ve ilgili diğer Pfizer bağlı kuruluşları, bu Gizlilik Politikasında hep beraber ‘Pfizer’ olarak adlandırılacaktır.

Bu Gizlilik Politikası, Klinikler ve Pfizer'ın AB ve İsviçre gizlilik yasaları çerçevesinde kendi sorumluluklarını yerine getirmeleri için iGRO kullanımı vasıtasıyla sunulan bilgilerin nasıl işleneceğini belirler.

iGRO'YU KULLANARAK VE iGRO ARACI VASITASIYLA KİŞİSEL VERİ GİREREK KLİNİĞİNİZ ADINA YA DA KLİNİĞİNİZ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİ SUNULACAK OLAN YA DA SUNULAN HERKESİ, KİŞİSEL VERİLERİNİN BU GİZLİLİK POLİTİKASI DOĞRULTUSUNDA İŞLENECEĞİ HUSUSUNDA BİLGİLENDİRDİĞİNİZİ VE BÖYLE BİR İŞLEMİ KABUL ETTİKLERİNİ ONAYLAMIŞ OLURSUNUZ.

(1)      iGRO'da toplanan ve kullanılan kişisel veriler

iGRO aşağıda yer alan türdeki kişisel verileri Klinikler tarafından sunulduğu şekliyle işleyebilir veya saklayabilir:

Son Kullanıcı verileri

Hasta verileri

E-posta adresi

Hasta Kimliği – bu, klinik tarafından verilen takip numarasıdır

Parola

Hasta adının baş harfleri

Klinik

Doğum tarihi

Ad

Cinsiyet

Soyad

Gestasyonel yaş (yalnızca idiopatik büyüme hormonu yetersizliği [İBHY] durumunda)

 

Doğum ağırlığı

 

Ebeveynlerin boyları

 

Tanı

 

Pubertal durum ve başlangıç yaşı

 

Boy

 

Ağırlık

 

Kemik yaşı

 

Maksimum BH piki (yalnızca İBHY için isteğe bağlı)

 

Tedavi başlangıç tarihi

 

BH dozu

 

Hafta başına uygulanan enjeksiyon sayısı

 

Oksandrolon tedavisi durumu (yalnızca Turner Sendromu [TS] için)

 

Vizit bilgileri

(2)      Tanımlama bilgileri

iGRO aracı, iki çeşit tanımlama bilgisi kullanmaktadır. Tanımlama bilgisi, bir web sunucusu tarafından web tarayıcınıza gönderilen ve tarayıcı ya da sabit diskinizde saklanan bir tanımlayıcı (harf ve rakamlardan oluşan bir dize) içeren bir dosyadır. Ardından bu tanımlayıcı, tarayıcı sunucudan her sayfa istediğinde sunucuya geri gönderilir. Bu sayede web sunucusu, web tarayıcısını tanımlar ve izler.

iGRO sadece anonim ve gizliliğe uygun tanımlama bilgilerini depolar. Tanımlama bilgileri, Son Kullanıcı veya Hastalara ait kişisel verilerle bağlantılı değildir.

iGRO tarafından depolanan iki çeşit tanımlama bilgisi aşağıdaki gibidir:

  1. Oturum tanımlama bilgisi

Örneğin, “SESSc81e2429a611c7853e44eba4be44e134” olarak adlandırılmış ve “Ur9rDZxy3v981Pa9a9xwzEvHfaSf7I_24ZKnCXNR36o” gibi bir değere sahip olan bir tanımlama bilgisi tamamen anonimdir ve gizlilik kurallarına uygundur. Tarayıcınızı kapattığınızda oturum tanımlama bilgileri bilgisayarınızdan silinecektir.

  1. Araç tarafından tarayıcının Javascript kullanım ilkesini hafıza tutmak amacıyla kullanılan “has_js” adlı, “1” ya da “0” değerine sahip bir tanımlama bilgisi.

Tarayıcıların çoğu, tanımlama bilgilerini otomatik olarak kabul eder ancak genellikle tarayıcınızın tanımlama bilgilerini depolamasını önleyecek şekilde değişiklik yapabilirsiniz. Tanımlama bilgilerine ve bunları nasıl kapatacağınıza ilişkin daha fazla bilgi için, www.allaboutcookies.org adresini ziyaret edin.

TANIMLAMA BİLGİLERİNİ KAPATMANIZ HALİNDE BUNUN SAĞLADIĞIMIZ HİZMETİ SINIRLANDIRACAĞINI VE KULLANICI DENEYİMİNİZİ ETKİLEYEBİLECEĞİNİ LÜTFEN UNUTMAYIN.

(3) Kişisel verilerin kullanımı

Her Klinik, iGRO'ya sunulmuş ve kullanılmakta olan tüm Hasta verileri ve tüm Son Kullanıcı verileri bakımından veri denetleyicisi olacaktır.

Pfizer, Son Kullanıcı verileri bakımından ortak bir veri denetleyicisi olacaktır. Pfizer, hastalara ait kişisel olarak tanımlayıcı hiçbir kişisel veriyi almayı talep etmez ve şart koşmaz. Pfizer, Klinik ve Son Kullanıcılara ait e-posta adreslerini şu durumlarda kullanabilir:

(a)       Klinik/Son Kullanıcı hesaplarının kaydı ve yönetimi ve yetkili Son Kullanıcılara erişim sağlamak için;

(b)       toplanmış anonim veriler sayesinde iGRO kullanımını izlemek ve değerlendirmek için;

(c)        uygulama kesintileri ya da güncelleme bildirimleri (son Kullanıcı hesaplarının askıya alınması ve iGRO'nun çekilmesi dahil) göndermek için;

(d)       teknik destek taleplerine yanıt vermek için ve

(e)        herhangi bir hasta kaydının ve/veya Son Kullanıcı verisinin oluşturulması, görüntülenmesi ve güncellenmesi için hangi Son Kullanıcı hesabının kullanıldığına yönelik ayrıntılarını kaydetmek için.

Pfizer, tüm şifreli hasta verileri bakımından bir veri denetleyicisi olarak hareket edecektir. Üçüncü taraf servis sağlayıcıları, Klinikler ve Son Kullanıcıların Pfizer ile hastalara ait herhangi bir kişisel veriyi paylaşma yükümlülüğü yoktur.

Pfizer, yalnızca aşağıdaki toplanmış istatistikleri alacaktır:

  • her ülkedeki iGRO kullanan Son Kullanıcı sayısı;
  • iGRO kullanılan hasta sayısı ve
  • her bir endikasyona (örn. İBHY, TS veya gestasyonel yaşına göre küçük teşhisi konulan iGRO hastası sayısı) yönelik ölçümler.

Pfizer, iGRO'da tutulan toplanmış istatistikleri, iGRO'nun nasıl kullanıldığını değerlendirmek ve iGRO'nun işlevselliği ve performansını geliştirmek amacıyla kullanacaktır. Kliniğe atanan servis sağlayıcısı, verileri toplayacak ve toplanmış istatistikleri yalnızca Pfizer'e sunacaktır. Pfizer, hastalara kişisel olarak tanımlayıcı hiçbir kişisel veriyi almayı talep etmez ve şart koşmaz.

KLİNİĞİN VE PFIZER'İN VERİ DENETELEYİCİSİ POZİSYONUNDA OLDUKLARINI SON KULLANICILARA VE HASTALARA BİLDİRMEK VE SON KULLANICILAR İLE HASTALARA KİŞİSEL VERİLERİNİN NASIL KULLANILACAĞINI VE KORUNACAĞINI AÇIKLAMAK KLİNİĞİN SORUMLULUĞUNDADIR.
 

(4)      Veri güvenliği

Pfizer, kişisel verilerin güvenliğini oldukça ciddiye alır ve bilgileri korumak için güvenlik duvarı gibi güvenlik teknolojilerinden faydalanır. Ayrıca, iGRO'nun barındırılması, bakımının yapılması ve desteklenmesi için kullanılan sistemlerin yetkisiz erişime karşı korunmasını sağlamak için gerekli prosedürleri uygular.

Son Kullanıcı tarafından iGRO uygulamasına girildikten ve 'kaydet' seçeneği tıklandıktan sonra Tüm Son Kullanıcı verileri (e-posta adresleri hariç) Güvenli Yuva Katmanı (SSL) kullanılarak şifrelenir.

Son Kullanıcı tarafından iGRO uygulamasına girildikten ve 'kaydet' seçeneği tıklandıktan sonra Tüm Hasta verileri Güvenli Yuva Katmanı (SSL) kullanılarak şifrelenir.

(5)      Servis sağlayıcıların kullanımı

Pfizer, bakım ve destek hizmetleri sağlamak amacıyla iGRO'nun barındırılması (destekleyici veritabanları da dahil olmak üzere) dahil, iGRO aracını ve hizmetini sağlamak ve iGRO'nun Son Kullanıcıları için teknik destek işlevi sunmak için üçüncü taraf servis sağlayıcılarını kullanacaktır.

Kliniğe atanan servis sağlayıcısı iGRO'ya sunulan verileri toplayacak ve toplanmış istatistikleri bu Gizlilik Politikasında belirtildiği şekilde yalnızca Pfizer'e sunacaktır.

Her koşulda Pfizer, tüm Son Kullanıcı ve Hasta verilerinin bu Gizlilik Politikasına uygun olacak şekilde korunması ve tamamen Avrupa Ekonomik Alanı ve/veya İsviçre sınırlarında tutulmasını sağlamak amacıyla önlemler almıştır.

(6)      Politika değişiklikleri

Gizlilik yasaları ve uygulamaları sürekli gelişmektedir ve Pfizer yüksek standartları karşılamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle politika ve prosedürlerimiz sürekli incelemeye tabidir. Zaman zaman bu Gizlilik Politikasını güncelleyebilir ve belirli aralıklarla son sürümümüzü incelemek üzere bu sayfayı kontrol etmenizi önerebiliriz.

Ayrıca, Klinikleri ve/veya Son Kullanıcıları da e-posta aracılığıyla Gizlilik Politikamız ile ilgili değişiklikler hakkında bilgilendirebiliriz. Gizlilik Politikasının yeni bir sürümünün yüklenmesinin ardından iGRO'nun kullanılmaya devam edilmesi, Klinikler ve Son Kullanıcıların yeni sürüme yönelik onay ve rızalarının olduğu anlamına gelir.

(7)      Üçüncü taraf web siteleri

Web sitesinde üçüncü taraflarca sahip olunan ve denetlenen diğer web sitelerine ya da hizmetlere yönelik bir bağlantı yer alması durumunda ne Pfizer ne de Pfizer'e bağlı hizmet sağlayıcıları, gizlilik politikalarından ya da bu üçüncü taraf web sitelerinin veya hizmetlerin uygulamalarından sorumludur. Klinik ve/veya Son Kullanıcılar, kullanımdan önce politikaları ve uygulamaları kontrol etmeli ve kendileri için kabul edilebilir olup olmadıklarını kontrol etmelidir.

(8)      Kişisel verilerin güncellenmesi ve düzeltilmesi

Son Kullanıcıların iGRO aracındaki iGRO 'Profili' bölümünü kullanarak profil bilgilerini güncellemesi ve düzeltmesi gerekmektedir. Hasta verilerinin doğru ve güncel olmasını sağlamak, Klinik ve Son Kullanıcıların sorumluluğundadır.

(9)      İletişim

Bu Gizlilik Politikası veya kişisel verilerin kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa iGRO aracının 'Destek' sayfasındaki iletişim formunu kullanın.

(10)    Kişisel verilere erişim

Söz konusu veriye tabi olduğu müddetçe her Son Kullanıcının herhangi bir kişisel veriye erişim hakkı bulunmaktadır. Erişim talepleri aşağıdaki ilgili veri denetleyicilerinden birine yöneltilmelidir: