iGRO GİZLİLİK POLİTİKASI

Pfizer PFE İlaçları A.Ş. ve Pfizer İlaçları Ltd. Şti. olarak kişisel verilerin gizli tutulmasına azami özen gösteriyoruz ve bu gizlilik politikamız (“Gizlilik Politikası”) ile de Pfizer Inc. tarafından kendi adına geliştirilen ve büyüme hormonu ile tedavi edilen çocuklarda (“Hastalar”) büyüme sonuçlarını öngörmek amacıyla; (i) endokrin klinikleri (tek uygulayıcılar ve/veya ortaklıklar ve/veya anonim organları ve/veya diğer uygulama türleri vb.) (“Klinikler”) ve (ii) Klinikler’in yetkili personeli (“Son Kullanıcılar”) tarafından kullanılmak üzere kullanıma sunulan Individual Growth Response Optimization – Büyüme Yanıtı Optimizasyonu- (“iGRO”) adlı web tabanlı aracın nasıl çalıştığını ve kişisel verilerin nasıl işlendiğini ve kullanıldığını açıkça anlayabilmeniz için hazırlamış bulunuyoruz.

Klinikler ve Son Kullanıcılar bundan böyle “Siz” veya “Sizler” olarak anılacaktır.

Pfizer Inc. ve ilgili diğer Pfizer bağlı kuruluşları (Pfizer PFE İlaçları A.Ş., Pfizer İlaçları Ltd. Şti, vb.) bu Gizlilik Politikası’nda hep beraber “Pfizer” olarak anılacaktır.

Gizlilik Politikamız oldukça açıktır: Hastalar’ın ve Sizler’in açık rızası olmadıkça, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 5/2. maddesi, 6/3. Maddesi ile 28. maddesinde sayılan istisnalar haricinde, iGRO üzerinden hiçbir şekilde kişisel veri toplamıyoruz. Kişisel veri, KVKK kapsamında sayılan ve kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi içeren; ad/soyad, yaş, doğum günü, cinsiyet, adres, telefon numarası, unvan, kurum, ve e-mail (elektronik posta) adresi gibi verileri ifade ediyor. Bu veriler Sizler tarafından elde edilen ve Sizler’e ve Hastalar’a ait verileri oluşturuyor. Sizden topladığımız bu bilgilerin bir kısmı Hastaların sağlık durumu ile ilgili olabilir, bu durumda bu veriler özel nitelikli (hassas) veri kategorisine girmekte ve sadece burada belirtilecek olan prensipler ve Hastanın onayı doğrultusunda işlenebilecektir.

Gizlilik Politikamız, hangi koşullar altında kişisel veri topladığımızı, bunları nasıl ve ne kadar süreyle işlediğimizi, verdiğiniz verileri nasıl kullanmamızın istenildiği ile ilgili tercihleri ve verilen bilgileri nasıl koruduğumuzu açıklamaktadır.

Bu Gizlilik Politikasında da ortaya konulduğu gibi, iGRO’yu kullanarak Sizler’in kişisel verilerinizi toplamamıza ve bu verileri kullanmamıza ve KVKK kapsamında kişisel verilerinizi her şekilde işlememize açıkça rıza göstermiş oluyorsunuz. Ayrıca, Klinik ve Son Kullanıcılar olarak iGRO üzerinden Pfizer Inc. ve Pfizer İlaçları Limited Şirketi ve Pfizer PFE İlaçları A.Ş tarafından Hastalar’ın kişisel verilerinin toplanması, bu verilerin kullanılması ve KVKK kapsamında Hastalar’ın kişisel verilerinin her şekilde işlenmesi için Hastalar’ın açık rızalarını aldığınızı kabul ve taahhüt ediyorsunuz.

iGRO ÜZERİNDEN HASTALARA AİT KİŞİSEL VERİ GİREREK, KİŞİSEL VERİLERİ İŞLENECEK OLAN YA DA İŞLENMİŞ OLAN HER HASTAYI, KİŞİSEL VERİLERİNİN BU GİZLİLİK POLİTİKASI DOĞRULTUSUNDA PFİZER’E AİT iGRO’YA İŞLENECEĞİ, PFİZER’İN BU VERİLERİ 3. KİŞİLER VE PFİZER GRUP ŞİRKETLERİ İLE PAYLAŞABİLECEĞİ, DEVREDEBİLECEĞİ, TÜRKİYE DIŞINA AKTARABİLECEĞİ HUSUSUNDA BİLGİLENDİRDİĞİNİZİ VE HASTALARIN BU KONUDA AÇIK RIZALARINI ALDIĞINIZI KABUL VE TAAHÜT ETMİŞ OLUYORSUNUZ.

 

Toplanan Bilgilerin Türü

iGRO’yu kullandığınız zaman, Hastalar’ın kişisel verileri de dahil olmak üzere, iGRO’ya girerken gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz kişisel verilerinizi ve bilgileri toplayabilir, işleyebilir, muhafaza edebilir ve depolayabilir, yeniden düzenleyebilir, açıklayabilir, 3. Kişilere ve/veya Pfizer grup şirketlerineaktarılabilir, devredilebilir, elde edilebilir hale getirilebiliriz. Sizler’in ve Hastalar’ın kişisel verilerini işlerken Siz’in ve Hastalar’ın iznini almak durumundayız.

Kişisel verileri işlememizdeki öncelikli amacımız, büyüme hormonu ile tedavi edilen çocuklarda büyüme sonuçlarını öngörmektir. Ayrıca, kişisel verileriniz işlenerek istatistikler elde ediyor ve bu şekilde iGRO’nun nasıl kullanıldığını değerlendirilerek iGRO’nun işlevselliği ve performansını geliştirmek amacıyla çalışmalar yapıyoruz.

Aşağıdaki kişisel veriler işlenerek, mevcut hastaların listesini görüntülemeniz, vizit eklemeniz, büyüme şemalarını, hesaplamalarını ve yanıt verme indeksi şemasını görüntülemeniz, hasta veri özetini kaydedebilmeniz ya da iGRO’dan kaydını silmeniz ve Sizler’in üyeliğinizi devam ettirebilmeniz amaçlanmaktadır.

iGRO üzerinden toplanan kişisel veriler aşağıdaki gibidir:

Son Kullanıcı Verileri

Hasta Verileri

E-posta adresi

Hasta Kimliği – bu, klinik tarafından verilen takip numarasıdır

Parola

Hasta adı ve soyadının baş harfleri

Klinik

Doğum tarihi

Ad

Cinsiyet

Soyad

Gestasyonel yaş (yalnızca idiopatik büyüme hormonu eksikliği [IGHD] durumunda)

 

Doğum ağırlığı

 

Ebeveynlerin boyları

 

Tanı

 

Pubertal durum ve başlangıç yaşı (ay ve yıl)

 

Boy

 

Ağırlık

 

Kemik yaşı

 

Maksimum BH piki (yalnızca IGHD için isteğe bağlı)

 

Tedavi başlangıç tarihi

 

BH dozu

 

Hafta başına uygulanan enjeksiyon sayısı

 

Oksandrolon tedavisi durumu (yalnızca Turner Sendromu [TS] için)

 

Vizit bilgileri

Bilgilerin Kullanımı

iGRO üzerindeki kişisel verilerinizi veya Hastaların kişisel verileriniz sadece büyüme hormonu ile tedavi edilen çocuklarda büyüme sonuçlarını öngörmek ve Sizler’in iGRO üyeliğinizi devam ettirebilmek amacıyla işlenmektedir. Ayrıca, kişisel verileriniz işlenerek istatistikler elde ediyor ve bu şekilde iGRO’nun nasıl kullanıldığını değerlendirilerek iGRO’nun işlevselliği ve performansını geliştirmek amacıyla çalışmalar yapıyoruz.iGRO sadece anonim ve gizliliğe uygun tanımlama bilgilerini depolar. Tanımlama bilgileri, Son Kullanıcı veya Hastalara ait kişisel verilerle bağlantılı değildir.

Aşağıdaki kişisel veriler işlenerek, mevcut hastaların listesini görüntülemeniz, vizit eklemeniz, büyüme şemalarını, hesaplamalarını ve yanıt vermek indeksi şemasını görüntülemeniz, hasta veri özetini kaydedebilmeniz ya da iGRO’dan kaydını silmeniz sağlanmaktadır.

Bu amaç dışında kişisel veriler Pfizer tarafından kullanılmamaktadır.

Unutulmamalıdır ki, hakkınızda toplanan her türlü bilgi gerektiği ölçüde toplanıp, gerektiği oranda kullanılacaktır.

Kişisel verileri diğer şahıslara satmayacağız, takas etmeyeceğiz ya da kiralamayacağız. Ancak, kişisel verileri, bize hizmet sunabilmeleri için diğer Pfizer iştirakleriyle, yüklenicileriyle ya da iş ortaklarıyla paylaşabiliriz. Örneğin, kişisel veriler (i) işimizi desteklemek üzere kullandığımız yüklenicilerle (ör., hizmetlerin yerine getirilmesi desteği, teknik destek), (ii) Pfizer’in yurt dışı ortak / iştirakleri ile, (iii) Pfizer çalışanları ile, (iv) Pfizer’in kanuni halefleri ve/veya onların çalışanları ile, (v) iGRO’nun, bu bilgilerin alakalı olduğu kısmının satışı, devri veya bir başka şekilde devredilmesi ile bağlantılı olarak, veya (vi) yasalar, mahkeme emirleri ya da devlet düzenlemeleri nedeniyle paylaşılabilir. iGRO’yu kullanarak kişisel verilerin 3. kişilerle paylaşılmasına ve yurtdışına transfer edilmesine açıkça rıza göstermiş olduğunuzu ve bu konuda Hastalar’ın açık rızalarını aldığınızı kabul ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.

Şirketimiz değiştikçe ve büyüdükçe, şirketler, iştirakler, ürünler veya öz varlıklar satın alabilir ya da satabiliriz. Bu tür işlemlerde genellikle müşteri bilgileri de işin devredilen öz varlıklarından biridir. Pfizer'in şirket evliliği, bir başka şirket tarafından ele geçirilmesi veya satılması ya da ürünlerinin veya öz varlıklarının tümünün ya da bir kısmının satılması gibi herhangi bir iş geçişi durumunda, Sizin ve/veya Hastalar’ın kişisel verileri de büyük bir olasılıkla devredilecektir. Bu tür değişikliklerin olması halinde, Size ve/veya Hastalar’a ait kişisel verilerin kontrolü açısından Sizi mutlaka e-posta, mektup veya kamuoyu duyuruları vasıtasıyla haberdar edeceğiz.

Her Klinik, iGRO'ya sunulmuş̧ ve kullanılmakta olan tüm Hasta ve Son Kullanıcı verileri bakımından Veri Denetleyicisi olacaktır.

Pfizer, Sizler’in kişisel verileri bakımından ortak bir Veri Denetleyicisi olacaktır. Pfizer, Hastalar’a ait kişisel olarak tanımlayıcı hiçbir kişisel veriyi almayı talep etmez ve şart koşmaz.

Pfizer, Sizlere ait e-posta adreslerini şu durumlarda kullanabilir:

a)  Sizler’e ait hesapların kaydı ve yönetimi ile yetkili Son Kullanıcılar’a erişim sağlamak için;

b)  toplanmış anonim veriler sayesinde iGRO kullanımını izlemek ve değerlendirmek için;

c)  uygulama kesintileri ya da güncelleme bildirimleri (son Kullanıcı hesaplarının askıya alınması ve iGRO'nun çekilmesi dahil) göndermek için;

d)  teknik destek taleplerine yanıt vermek için;

c)  herhangi bir Hasta kaydının ve/veya Son Kullanıcı verisinin oluşturulması, görüntülenmesi ve güncellenmesi için hangi Son Kullanıcı hesabının kullanıldığına yönelik ayrıntılarını kaydetmek için.

Pfizer, tüm şifreli Hasta verileri bakımından bir Veri Denetleyicisi olarak hareket edecektir.

Pfizer, yalnızca aşağıdaki toplanmış̧ istatistikleri alacaktır:

 • her ülkedeki iGRO kullanan Son Kullanıcı sayısı;
 • iGRO kullanılan hasta sayısı;
 • her ülkedeki iGRO kullanan klinik sayısı
 • her bir endikasyona (örn. İBHY, TS veya gestasyonel yaşına göre küçük teşhisi konulan iGRO hastası sayısı) yönelik ölçümler.

Pfizer, iGRO'da tutulan toplanmış istatistikleri, iGRO'nun nasıl kullanıldığını değerlendirmek ve iGRO'nun işlevselliği ve performansını geliştirmek amacıyla kullanacaktır. Klinik’e atanan servis sağlayıcısı, verileri toplayacak ve toplanmış istatistikleri yalnızca Pfizer'e sunacaktır. Pfizer, Hastalar’ı kişisel olarak tanımlayıcı hiçbir kişisel veriyi almayı talep etmez ve şart koşmaz.

SON KULLANICILAR ILE HASTALAR’A KİŞİSEL VERİLERİNİN NASIL KULLANILACAĞINI VE KORUNACAĞINI AÇIKLAMAK VE BİLDİRMEK KLİNİK’İN SORUMLULUĞUNDADIR.

 

Tanımlama Bilgileri

iGRO, iki çeşit tanımlama bilgisi kullanmaktadır. Tanımlama bilgisi, bir web sunucusu tarafından web tarayıcınıza gönderilen ve tarayıcı ya da sabit diskinizde saklanan bir tanımlayıcı (harf ve rakamlardan oluşan bir dize) içeren bir dosyadır. Ardından bu tanımlayıcı, tarayıcı sunucudan her sayfa istediğinde sunucuya geri gönderilir. Bu sayede web sunucusu, web tarayıcısını tanımlar ve izler.

iGRO sadece anonim ve gizliliğe uygun tanımlama bilgilerini depolar. Tanımlama bilgileri, Son Kullanıcı veya Hastalar’a ait kişisel verilerle bağlantılı değildir.

iGRO tarafından depolanan iki çeşit tanımlama bilgisi aşağıdaki gibidir:

 1. Oturum tanımlama bilgisi:
  Örneğin; “SESSc81e2429a611c7853e44eba4be44e134” olarak adlandırılmış̧ ve “Ur9rDZxy3v981Pa9a9xwzEvHfaSf7I_24ZKnCXNR36o” gibi bir değere sahip olan bir tanımlama bilgisi tamamen anonimdir ve gizlilik kurallarına uygundur. Tarayıcınızı kapattığınızda oturum tanımlama bilgileri bilgisayarınızdan silinecektir.Araç tarafından tarayıcının Javascript kullanım ilkesini hafızada tutmak amacıyla kullanılan “has_js” adlı, “1” ya da “0” değerine sahip bir tanımlama bilgisi.
   
 2. Pfizer, Son Kullanıcı verileri bakımından ortak bir veri denetleyicisi olacaktır. Pfizer, hastalara ait kişisel olarak tanımlayıcı hiçbir kişisel veriyi almayı talep etmez ve şart koşmaz. Pfizer, Klinik ve Son Kullanıcılara ait e-posta adreslerini şu durumlarda kullanabilir:

Tarayıcıların çoğu, tanımlama bilgilerini otomatik olarak kabul eder ancak genellikle tarayıcınızın tanımlama bilgilerini depolamasını önleyecek şekilde değişiklik yapabilirsiniz. Tanımlama bilgilerine ve bunları nasıl kapatacağınıza ilişkin daha fazla bilgi için, www.allaboutcookies.org adresini ziyaret edin.

TANIMLAMA BİLGİLERİNİ KAPATMANIZ HALİNDE BUNUN SAĞLADIĞIMIZ HİZMETİ SINIRLANDIRACAĞINI VE KULLANIMIZI ETKİLEYEBİLECEĞİNİ LÜTFEN UNUTMAYINIZ.

 

Bildirim

Pfizer olarak, kişisel verileri doğrudan doğruya bireylerden aldığımız yerlerde, verilerini topladığımız kişileri, toplanan bilgilerin amacı ve kullanım süresi ve eğer varsa, seçenekler ve araçlar hakkında bilgilendirir ve bireylere kişisel bilgilerinin kullanımlarının ve ifşa edilmelerinin kısıtlanmasıyla ilgili seçenekler sunarız. Bildirimlerimiz, bireylerden bilgi istediğimiz zaman açık ve anlaşılır bir dille yapılır. Pfizer, bu bilgileri ilk toplandıkları anda bildirilen amaç dışındaki herhangi bir başka amaç için kullanmaz, paylaşmaz ya da ifşa etmez.

İzin

Pfizer, alınacak açık iznin en önemli gizlilik ilkelerinden biri olduğuna inanmaktadır. Kişisel verilerinizi bize vermeme hakkına sahipsiniz. Ancak bu durumda iGRO’ya katılmanız mümkün olmayacaktır. Kayıt sayfamızda bulunan ve açık rızanızı temsil eden işaret kutucuğuna tıklamadığınız sürece, bizden herhangi bir iletişim veya hizmet almayacaksınız. iGRO üyeliğinize son vermek isterseniz; daha önce iGRO’da belirlediğiniz tercihinizi değiştirerek bunu yapabilirsiniz.

Bilgilerin Kontrolü, Düzeltilmesi ve İptal Edilmesi İçin Erişim

Pfizer, kişisel verileri yalnızca Sizin izninize ve toplama anında belirtilen amaca uygun olarak işler ve kullanır. Kişisel verilerinizin amaca uygun kullanımıyla ilgili, doğru, eksiksiz ve geçerli olması için makul önlemler almaktayız. Bu önlemlerin bir tanesi kullanıcıların iGRO’ya girmiş oldukları kişisel verilere erişim garantisi vermemizdir. Bize, hakkınızda tutulan verilere erişim isteğinizi de bildirerek bilgi@Pfizer.com adresinden ulaşabilirsiniz. Pfizer; (i) Pfizer’ın hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyecek bir talep gelirse, (ii) söz konusu talep başka kişilerin kişisel verilerinin ifşasına neden oluyorsa, (iii) sözleşmeden doğan gizli verilerin ifşasına neden oluyorsa, erişim ve/veya değişiklik taleplerini reddedebilir.

Verilerin 3. Kişilere Devri

Pfizer’ın prensipleri, ilgili kanun ve düzenlemelere uygun olmak üzere, Pfizer’ın yararına kullanılması için kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi veya saklanması 3. bir kişiye bırakılabilir. Verilerinizin 3. kişilere transfer edilebilmesi için bu kimseler sıkı güvenlik incelemesinden geçirilecek ve yeterli güvenlik derecesine sahip olan kişilerle burada belirtilen prensiplere, kanunlara ve diğer düzenlemelere bağlılığın sağlandığı bir sözleşme imzalanacaktır. Kanun veya diğer düzenlemeler gereği ekstra güvenlik önlemleri alınması gerekiyorsa, Pfizer bunların da 3. kişiler tarafından uygulanmasını sağlamakla yükümlüdür. Pfizer, bu 3. kişinin yükümlülüklerine aykırı davrandığını fark ettiği anda gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

iGRO’YA GİRİŞ YAPARAK HASTALARIN KİŞİSEL VERİLERİNİN PFİZER TARAFINDAN 3. KİŞİLERE DEVRİNE İLİŞKİN AÇIK RIZALARINI ALDIĞINIZI KABUL ETMİŞ OLUYORSUNUZ.

 

Güvenlik

Kişisel verilerin güvenliğine özen gösteriyoruz ve bunları korumak için her türlü makul teknik, fiziki ve organizasyonel önlemi alıyoruz. Ayrıca, iGRO'nun barındırılması, bakımının yapılması ve desteklenmesi için kullanılan sistemlerin yetkisiz erişime karşı korunmasını sağlamak için gerekli prosedürleri uygular.

Kişisel verilerin iletilmesi için Pfizer Güvenli Yuva Katmanı “SSL” teknolojisini kullanmaktadır. Son Kullanıcı tarafından iGRO uygulamasına girildikten ve 'kaydet' seçeneği tıklandıktan sonra Tüm Son Kullanıcı verileri (e-posta adresleri hariç) SSL kullanılarak şifrelenir. Son Kullanıcı tarafından iGRO uygulamasına girildikten ve 'kaydet' seçeneği tıklandıktan sonra Tüm Hasta verileri Güvenli Yuva Katmanı (SSL) kullanılarak şifrelenir.

Bu teknoloji ile bilgiler, Sizin bilgisayarınızla bizim sunucularımız arasında iletilmeden önce şifrelenmektedir. Ancak her ne kadar Pfizer olarak SSL teknolojisini uyguluyor olsak da, bazı nedenlerden ötürü (e-posta iletişimleri de dahil olmak üzere) Web Sitelerimize gelen ve bunlardan gönderilen her türlü ileti için gizliliği garanti edemiyoruz. Kişisel verileri iGRO sunucuları üzerinde depolayarak ve makul teknik ve prosedür kontrollerini kullanarak, yetkilendirilmemiş erişimlerden koruyoruz.

Her ne kadar Pfizer olarak kişisel verileri korumak üzere fiziksel ve yönetsel prosedürleri kullanıyor olsak da, İnternet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da iletimlere müdahale etmek isteyebilecek kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi veremiyoruz.

Sınır Ötesi Veri Transferi

Bu Gizlilik Politikasında belirtilen kişisel verilerin toplanması ve açıklanması, Sizin oturmakta olduğunuz ülke dışında olan ve gizlilik ve veri koruma kanunları Sizin ülkenizdekilere eşit olmayan bir başka ülkeye transfer edilmesini de kapsayabilir. iGRO’yu kullanmaya devam etmekle, Gizlilik Politikası uyarınca, söz konusu transferler ve açıklamalar için açık rızanızı vermiş sayılacaksınız.

Pfizer yurtdışına sadece ilgili verileri aktaracağı gibi bu işlemi, ilgili kanunlara, gerekli şartlara ve kısıtlamalara da uygun olarak yapacaktır.

iGRO’YA GİRİŞ YAPARAK HASTALARIN KİŞİSEL VERİLERİNİN PFİZER TARAFINDAN BAŞKA BİR ÜLKEYE TRANSFERİNE İLİŞKİN AÇIK RIZALARINI ALDIĞINIZI KABUL ETMİŞ OLUYORSUNUZ.

 

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi, İmha Edilmesi ve Doğruluğu

Kişisel verileri bize bildirmenizden sonra, Siz bize aksi şekilde bir talimat vermedikçe, açık rızanız ile vermiş olduğunuz bu verileri bizden istediğiniz hizmeti Size sunduğumuz sürece ya da yasalar bunu bizden istediği sürece işleyecek, depolayacak ve saklayacağız.

Belirtmemiz gerekir ki Pfizer, yerel kanunlara göre gerekli prosedürlere uymaktadır. Ayrıca bulundurduğumuz verilerin doğruluğundan da sorumlu olduğumuzu kabul eder, saklama süresinin sonunda kişisel verileri güvenli bir şekilde imha edeceğimizi taahhüt ederiz.

İGRO’YA GİRİŞ YAPARAK HASTALARIN KİŞİSEL VERİLERİNİN PFİZER TARAFINDAN AMACINA UYGUN OLARAK BELİRLİ BİR SÜRE İLE SAKLANACAĞINA VE SAKLAMA SÜRESİNİN SONUNDA İMHA EDİLECEĞİNE İLİŞKİN AÇIK RIZALARINI ALDIĞINIZI KABUL ETMİŞ OLUYORSUNUZ.

 

Çerezler

Çerezler iGRO’nun web tabanı üzerinden Sizin tarayıcılarınıza gönderdiği bilgi işaretleridir ve bunlar yalnızca siz iGRO’ya giriş yaptığınızda kullanılır. Pfizer siteleri, iGRO’nun kullanımını daha iyi anlayabilmeniz için kullanılan özel bir tanımlayıcı içeren çerezleri Sizin web tarayıcılarınıza gönderirler, böylece kullanıcıların hangi alanlarını kullanmayı tercih ettiklerini (ör: bu alanlara giren ziyaretçi sayısı esasına göre) anlayabiliriz. Çerezler genel olarak kişisel veri içermese de, kendinizle ilgili bize açıkladığınız bilgiler olması durumunda onlarla ilişkilendirilmesi söz konusu olabilir.

Yerleştirdiğimiz bu çerezleri yalnızca Pfizer kullanabilir; biz diğer tarafların çerezlerine erişemeyiz veya bunları okuyamayız. Ayrıca, çerezleri site içindeki dolaşım ve trafik eğilimlerini izlemek için de toplu olarak kullanabiliriz. Bu toplu ve anonim bilgiler bize iGRO’nun içeriğini geliştirme olanağı tanıyacak ve belki de ortaklarla ya da diğer üçüncü taraflarla paylaşılabilecektir.

Eğer iGRO’ya kayıtlı bir kullanıcı iseniz, oturum açtığınız zaman Size tarayıcınız tarafından saklanan ve tanımlayıcılarınızı içeren bir çerez gönderebiliriz. Bu tür bir çerez Sizi tanımlamak için kullanılır ve hesabınızı görüntüleyebilmek ve yönetebilmek gibi sadece kayıtlı kullanıcılara özel olan alanlara erişebilmenizi sağlar.

Eğer sadece göz atmak istiyorsanız, iGRO’nun web tabanından gelen çerezleri kabul etmek zorunda değilsiniz. Ancak, kaydolmaya ve iGRO’nun özel alanlarına erişmeye karar verirseniz ve tarayıcınızı çerezleri kabul etmemek üzere ayarlamışsanız, tarayıcınızı Size gönderdiğimiz çerezleri kabul edecek şekilde yeniden ayarlamalısınız. Aksi takdirde, iGRO’nun özel alanlarına katılmanıza maalesef izin veremeyeceğiz. Tarayıcıların çoğu varsayılan olarak çerezleri kabul etmek ve saklama üzere ayarlanmıştır. Sizlerin tercihlerini daha iyi anlayabilmek ve sizinle olan çevrimiçi iletişimimizi kişiselleştirebilmek için çerezler kullanıyoruz. Çerez bildirimlerini ‘kapayarak’, ‘kabul ediyorum’ a tıklayarak veya site içinde göz atmaya devam ederek bu çerezleri kabul etmiş sayılıyorsunuz. Ayrıca, çerezler ve çerez tercihlerinizi nasıl belirleyeceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen tarayıcınızdaki “Yardım” kısmından “çerezler” seçeneğini arayın.

Piksel Etiketleri

iGRO’nun web tabanındaki etkinliği ve/veya trafiği ölçebilmek için iGRO çerezlerle birlikte “piksel etiketleri” kullanabilir. Bir piksel etiketi bir tür web sayfası grafiği olup, 1x1 piksel büyüklüğünde olduğu için genellikle görünmezdir. Bu etiketler sitemizi ziyaret eden kullanıcı sayısını takip eder ve bunların sitemiz içerisindeki gezintilerini izler. Örneğin; iGRO’yu kullanan kişileri ya da bu kullanıcıların iGRO’nun hangi sayfalarını ziyaret ettiğini istatistiksel olarak saymak istediğimizde bu etiketi kullanabiliriz.

Piksel etiketleri teknolojisini herhangi bir kişisel veri alabilmek için kullanmıyoruz.

Bazen hangi e-posta iletilerinin açıldığının ve e-posta iletilerine göre bir eylem yapılıp yapılmadığının tespiti için piksel etiketlerini gönderdiğimiz (ya da bizim adımıza gönderilen) HTML formatındaki e-posta iletilerimize koyarız. Bazı piksel etiketlerini ilgili çerezini iptal etmek suretiyle kullanılamaz duruma getirebilirsiniz.

IP Adresleri

Bir İnternet Protokol (IP) adresi, genellikle İnternet Hizmet Sağlayıcınızın İnternete bağlandığınız zaman bilgisayarınıza otomatik olarak tahsis ettiği bir numaradır. Diğer İnternet siteleri gibi, Pfizer de ziyaretçi sayısı ve site kullanımı bilgilerini topluca analiz etmek için IP adresleri toplayabilir. IP adresinizin vermiş olduğunuz kişisel verilerle bir bağlantısı yoktur. Ancak Pfizer, düzenleme gereklilikleri uyarınca, iGRO’yu, hizmetlerimizi ya da müşterilerimizi tehdit eden bireyleri tespit etmek amacıyla IP adreslerini kullanma hakkını saklı tutar.

Tıklama Akışı

“Tıklama akışı” ya da “tıklama akışı verileri” bir kullanıcının ziyaret ettiği web sayfalarını yansıtır ve daha da önemlisi, kullanıcının bir web sayfasından diğerine geçmesini sağlayan durumu ya da trafik şablonunu gösterir. Bu gibi bilgileri yalnızca kendi -iGRO içinde izliyoruz; özellikle Pfizer web sayfaları dışındaki tıklama akışı eylemlerini izlemiyoruz.

Tıklama akışı verileri kullanıcı hakkında herhangi bir kişisel veri içermez ve açıklamaz, ayrıca bu verileri Sizin sağlamış olduğunuz kişisel verilerle karşılaştırmayız.

Siteden Çıkış

Kullanıcılarımıza kaynak sunabilmek için diğer web sitelerine linkler vermekteyiz. Yararlı olduklarına ve yüksek standartlarımızı karşılayabileceklerine inandığımız bu siteleri dikkatli bir biçimde seçmeye çalışıyoruz. Ancak, link bağlantısı verdiğimiz her sitenin standartlarını garanti etmediğimiz gibi, bu site dışındaki sitelerin içeriklerinden de biz sorumlu değiliz. Verdiğimiz dış web siteleri linkleri sadece Size kolaylık sağlamak içindir ve/veya bilgi edinme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bir teminat içermez.

Web tabanında üçüncü taraflarca sahip olunan ve denetlenen diğer web sitelerine ya da hizmetlere yönelik bir bağlantı yer alması durumunda ne Pfizer ne de Pfizer'e bağlı hizmet sağlayıcıları, gizlilik politikalarından ya da bu üçüncü taraf web sitelerinin veya hizmetlerin uygulamalarından sorumludur.

Lütfen üçüncü tarafların web sitelerinin Sizden kişisel veri toplayabileceğine ve bu verileri analiz edebileceğine dikkat edin. Bize reklamlar ya da diğer hiperlinkler vasıtasıyla bağlanmış bu sitelerin bilgi uygulamaları bu Gizlilik Politikası kapsamına girmez. Diğer bir siteye bağlandığınızda, kişisel verilerinizi açık rızanızla vermeden önce mutlaka o sitenin gizlilik politikasını okumanızı tavsiye ediyoruz.

Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Bu Gizlilik Politikası periyodik olarak gözden geçirilip düzeltilebilir. iGRO’yu kullanmakla bu politikayı önceden bildirmeden değiştirme hakkımız olduğunu ve topladığımız bilgi türleri, bunları nasıl kullandığımız ve varsa, hangi koşullarda ifşa edeceğimiz hakkında bilgi sahibi olabilmeniz için yapılan değişiklikleri bu sayfada yayınlayacağımızı anlamış ve kabul etmiş oluyorsunuz. iGRO üzerinde Gizlilik Politikasının en son güncellenme tarihini göstereceğiz. Size tavsiyemiz, iGRO’yu her ziyaretinizde Gizlilik Politikası sayfamızı da ziyaret etmeniz ve bu şekilde değişikliklerden haberdar olmanızdır.

Bize Ulaşın

iGRO ve içeriği, Pfizer PFE İlaçları A.Ş.’nin kontrolü altındadır.

Bu Politika veya Pfizer’in bilgi toplama, kullanma ve ifşa etme uygulamaları hakkında sorularınız olursa, bize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz: bilgi@pfizer.com

Bizimle irtibat kurarken lütfen hakkında soru soracağınız iGRO’yu ya da diğer çevrimiçi kaynağı ve ayrıca isteyeceğiniz bilgiyi de belirtin. Hakkınızdaki kişisel bilgileri kullanmamızla bağlantılı istekleriniz, sorularınız veya merak ettiklerinizle ilgili olarak Size derhal cevap verebilmek için elimizden gelen her türlü makul çabayı göstereceğiz. Yasaların gerektirdiği yerler dışında, Pfizer, bu Politika ve Pfizer'in gizlilik uygulamaları ile ilgisi olmayan sorulara veya yorumlara cevap verileceğini garanti etmez.

Belirtmek isteriz ki, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesi gereği iGRO kullanıcıları; Pfizer’a ve/veya Pfizer tarafından açıklanacak temsilciye başvurarak, kendisi ile ilgili kişisel verilerinin;

 • şlenip işlenmediğini öğrenme,
 • şlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • şlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • şlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Pfizer için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Pfizer tarafından atanacak Veri Sorumlusu temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ilan edilerek mevzuata uygun şekilde, ww.pfizer.com.tr uzantılı web sitemizde duyurulacaktır. Kişisel verilerinizle ilgili KVKK md. 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için ya da kişisel verileriniz ile ilgili sorularınız kapsamında bizimle her zaman, https://www.pfizer.com.tr/bize-ulaşın-0 adresindeki formu doldurarak ya da 02123107000 telefon numarasını aramak sureti ile irtibata geçebilirsiniz.