iGRO UYGUN KULLANIM

Öngörülene Karşı Gerçek Büyüme Yanıtı

Öngörülene Karşı Gerçek Büyüme Yanıtı; yayınlanmış modelleri temel alarak hastanın büyüme hormonu (BH) tedavisine verdiği gerçek büyüme yanıtını öngörülen büyüme yanıtı ile karşılaştıran görsel bir sunum sağlamak için yayınlanmış öngörü modellerini kullanır. BH tedavisine verilen yanıt tanıya göre değişkenlik gösterir ve idiopatik büyüme hormonu yetersizliği (İBHY) olan hastalarda Turner sendromu (TS) hastalarına veya gestasyonel yaşına göre küçük (SGA) olanlara göre göreceli olarak daha yüksektir. Bu farklı tanı kategorileriyle bile, bireyler arasında yanıt verme konusunda belirgin değişkenlik vardır. iGRO'da büyüme hormonu yetersizliği için kullanılan büyüme öngörüsü modellerinin yalnızca İBHY hastalarına uygulanabileceğinin farkında olunması önemlidir.

Yanıt verme konusundaki varyasyonlar hatalı tanı; endokrin, beslenme veya sistemik bozuklukların varlığı; tedaviye uymama ya da BH'ye karşı azalmış hassasiyet gibi faktörlerden etkilenebilir. Hekimler hastalarının büyüme yanıtını değerlendirirken ve tedavi planlarında ayarlama yaparken kendi deneyimlerini ve muhakeme yeteneklerini kullanmalıdır.

Öngörülene Karşı Gerçek Büyüme Yanıtının Sınırlamaları

Öngörülene karşı gerçek büyüme yanıtının kullanımı çeşitli faktörlerce sınırlanmıştır. Büyüme karmaşık bir prosestir ve BH tedavisine verilen büyüme yanıtı bilinen ve bilinmeyen pek çok faktörden etkilenebilir. Bu durumda, öngörü modellerindeki büyüme yanıtıyla ilişkili olduğu bulunan ve tamamı KIGS verilerinin çoklu regresyon analizine dayanan değişkenler, büyüme yanıtındaki değişkenliğin %30 ile 70'ini ve bazı durumlarda %30'una yakın bir miktarını (İBHY için %30-70, TS için %30-68, SGA için %30-52) açıklayabilmektedir.

Ayrıca, büyük hasta popülasyonlarından alınan verilerin çoklu regresyon analizi söz konusu popülasyonlar hakkında önemli bilgiler sağlayabilir, ancak belirli bir hasta için öngörülen değer gözlemlenen değerden belirgin şekilde farklılık gösterebileceği için bu bilgilerin belirli bir hasta için önemi sınırlı olabilir (örn. İBHY modelinin 1. yılında bir bireyin öngörüsüne yönelik %95 güven aralığı ±2,6 cm'dir). Buna ek olarak; öngörü modelleri, spesifik bir tanı kategorisi içinde yer alan alt grupların (karyotipe göre alt grupların görüldüğü TS'de olduğu gibi) varlığını hesaba katmaz. Bu sınırlamalar göz önüne alındığında, öngörü modellerinin istatistik bilgisi ve çocuklardaki BH tedavisi konusunda deneyimi olan uzmanlar tarafından kullanılması önemlidir.

BH dozajı

Reçete edilen tüm BH dozları ilgili ürünün Kısa Ürün Bilgisine uygun olmalıdır.